فرهنگ لغات زینب کوچولو -1

مناس:(مهناز)- اِزا:(رضا)- میمیا:(کیمیا)- اِدا:(ندا)- ایگی:(نگین)- باآیه:(بهاره)- بایاد:(فرهاد)- امینا:(محمد صالح)- بیس:(سیب)- دایی:(چایی،دایی)- می می (گربه)- مَ مَ:(شیر خوراکی،شیر حیوان،شیر آب)- آیه:(خاله)-عمی:(عمه)- ... ادامه مطلب
/ 15 نظر / 87 بازدید
شهریور 90
2 پست
مرداد 90
2 پست
بهمن 89
1 پست
دی 89
1 پست
مرداد 89
2 پست
تیر 89
3 پست
خرداد 89
4 پست
اسفند 88
2 پست
بهمن 88
5 پست
مرداد 88
1 پست